Onze speerpunten

Gelijke kansen

Kansengelijkheid is een belangrijk thema op de Sterrensteen. Wij vinden dat ieder kind gelijk is en we zetten ons in om kinderen die dit nodig hebben extra te ondersteunen.Dat doen we met het aanbieden van schoolfruit, schoolontbijt, gratis deelname aan sportactiviteiten via B-Slim en de Verrijkte Schooldag

Ook hebben we een brugfunctionaris in dienst (Wilma Bolhuis) die kan helpen bij allerlei maatschappelijke kwesties. Zij zet zich in om iedere ouder/verzorger in de wijk zo goed mogelijk te betrekken bij de schoolse en maatschappelijke ontwikkeling van hun kind.

Veiligheid

Onze school is een Vreedzame School, waar we leren om conflicten en meningsverschillen op te lossen door naar elkaar te luisteren en met elkaar te spreken. We werken actief aan het aanleren van sociale vaardigheden en we gaan op een fijne manier met elkaar om. De Vreedzame School is in onze school zichtbaar doordat alle leerkrachten lessen geven over sociale omgang. 

Zo is onze school een veilige plaats waar iedereen zichzelf kan zijn. 

Kwaliteit

Ons motto is: “Haal het beste uit jezelf!”. Onze leerlingen kunnen onder andere het beste uit zichzelf halen omdat ze les krijgen van enthousiaste en gemotiveerde leerkrachten. Samen hebben wij hoge verwachtingen van al onze leerlingen. Om deze verwachtingen waar te maken geven we prikkelend en uitdagend onderwijs. Hierin houden we wel altijd rekening met elkaars verschillen. Zo zijn wij in staat om voor bijna ieder kind een passend lesaanbod te verzorgen. 

Basisvaardigheden

Het onderwijs op de Sterrensteen is erop gericht de nieuwe kerndoelen voor het primair onderwijs na te streven, vooral als het gaat over de basisvaardigheden (taal/lezen en rekenen), de sociaal-emotionele ontwikkeling en het zelfstandig werken en leren. De belangrijkste doelen zijn geformuleerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de SLO doelen (Stichting Leerplan Ontwikkeling) staan de onderdelen waar alle basisscholen aandacht aan moeten besteden.

Samenwerking 

We leren kinderen samen te werken door uitdagende opdrachten aan te bieden. En ook buiten de lessen stimuleren we samenwerking. Zo bieden wij de Verrijkte en Verlengde Schooldag aan. Daarin komen we samen met verschillende partners uit de wijk en de omgeving om leuke en uitdagende workshops te geven aan kinderen van de Sterrensteen. 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies