Doelen

Het onderwijs op de Sterrensteen is erop gericht de kerndoelen voor het primair onderwijs na te streven, vooral als het gaat over de basisvaardigheden (taal/lezen en rekenen), de sociaal-emotionele ontwikkeling en het zelfstandig werken en leren. 

De belangrijkste doelen zijn geformuleerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de kerndoelen van het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) staan de onderdelen waar alle basisscholen aandacht aan moeten besteden.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies