Begeleiding in de klas

Op de Sterrensteen zorgen wij ervoor dat ieder kind de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen. De leerkracht is verantwoordelijk voor alle leerlingen in de klas. De leerkracht kijkt wat de leerling nodig heeft en past de aanpak daarop aan.

De intern begeleider (ib’er) begeleidt de leerkrachten bij het bieden van het onderwijsaanbod dat past bij de leerlingen. Heeft een leerling extra zorg nodig bij het leren of in het gedrag? Dan kijken we samen met de ouders/verzorgers naar een aanpak.

Wij ondersteunen de leerling zoveel mogelijk in de eigen klas. Naast de ondersteuning in de klas werken we op het gebied van taal en rekenen ook in kleine groepjes buiten de klas om extra begeleiding te krijgen.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies