Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit maximaal vijftien ouders/verzorgers. De taken van de OR zijn onder andere het helpen organiseren van feesten/evenementen, het verzamelen en beheren van de ouderbijdrage, het uitvoeren van praktische klusjes op school en het (eventueel) geven van advies aan de medezeggenschapsraad over bepaalde onderwerpen.

Jaarlijks doet de OR verslag van haar activiteiten en legt zij verantwoording af over het door haar gevoerde beleid, zowel inhoudelijk als financieel. De ouderraad vergadert ongeveer één keer per zes weken. De vergaderingen zijn openbaar. 

Op Obs de Sterrensteen hebben de volgende ouders/verzorgers zitting in de ouderraad:

  • Chantal Swabedissen (voorzitter)
  • Elso Dijkstra (voorzitter)
  • Olga Ivanenko
  • Christine van der Mesche
  • Shushila van der Veen
  • Catharina Bossinga
  • Marjan Cloo

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies