Onze aanpak

De school is verdeeld in drie clusters: onderbouw (groep 1/2), middenbouw (groep 3, 4 en 5) en bovenbouw (groep 6, 7 en 8). Deze clusters werken met elkaar samen en maken samen afspraken over bepaalde onderdelen van het onderwijs. Ieder cluster heeft een clustercoördinator. Deze coördinator maakt deel uit van het managementteam (MT). In het MT worden beslissingen genomen over het onderwijs op Obs de Sterrensteen.

We geven les vanuit de principes van het directe instructiemodel. Dit model is een aanpak gericht op effectieve en gepersonaliseerde instructie, die bewezen effectief is.

Ook gebruiken we de methode van Success for All. Dit is een succesvol van oorsprong Amerikaans taal- leesprogramma voor basisscholen. Het programma bestaat uit een mix van slimme en werkende onderdelen. Het Nederlandse Success for All-programma bestaat uit zeven onderdelen:

  • taal- en leesprogramma
  • samenwerkend leren
  • tutoring
  • driemaandelijkse toetsing
  • ouderbetrokkenheid
  • Succes for All-coördinator
  • training en coaching

Onderbouw

Ons onderwijs in de onderbouw sluit aan bij de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. De kinderen leren in een uitdagende leeromgeving. De klassen zijn zo ingericht dat de materialen uitnodigen om te gebruiken en om mee te spelen. De Sterrensteen werkt met voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Op deze manier verzekeren we de doorgaande ontwikkelingslijn.

Middenbouw

In de middenbouw richten we ons op de brede ontwikkeling van het kind. Vooral goed taal-, lees- en rekenonderwijs vinden we belangrijk. Met de invoering van zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en godsdienst/levensbeschouwing) proberen we de wereld dichterbij te brengen en kinderen kennis te laten maken met verschillende culturen en achtergronden. Wij oefenen met het plannen van werk door de leerlingen kennis te laten maken met dag- en weektaken.

Bovenbouw

In de bovenbouw werken we met dag- en weektaken. De leerkracht selecteert een pakket met basistaken; het onderwijs wordt toegespitst op de individuele leerbehoefte door middel van gepersonaliseerd werk. Huiswerk krijgt een plek in de bovenbouw. Het is de bedoeling dat kinderen zich voorbereiden op het voortgezet onderwijs. De verwijzing naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk thema in groep 8.

Ook maken we gebruik van de huiswerkklas van ’t Vinkhuys. 't Vinkhuys is een buurtcentrum; hier wordt van alles georganiseerd, waaronder huiswerkbegeleiding. Alle leerlingen van groep 7/8 krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan deze huiswerkklas.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies