Voortgezet onderwijs

Onderwerp: voorlichting openbare middelbare scholen stad Groningen, Haren, Zuidlaren

Beste ouders groep 8,

Nog enkele maanden en dan gaat uw kind naar de middelbare school. Een belangrijke mijlpaal voor uw kind en voor u. Wij kunnen ons voorstellen dat u lang niet alle middelbare scholen in de stad Groningen kent en dat u wilt weten welke school in de buurt geschikt is voor uw kind.

Om u antwoord te kunnen geven op al deze vragen organiseren de openbare middelbare scholen in Groningen, Haren en Zuidlaren voorlichtingsmomenten op verschillende middelbare scholen in Groningen. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren toen de openbare middelbare scholen zich nog op de Scholenmarkt in Martiniplaza presenteerden.

Door in de verschillende stadsdelen voorlichting te geven streven de scholen ernaar het bezoeken van een voorlichtingsavond voor u en uw kind zo laagdrempelig  en toegankelijk mogelijk te maken. Bovendien is er zo meer tijd om persoonlijke aandacht aan ouders en kinderen te besteden dan op de drukke Scholenmarkt in Martiniplaza.

U kunt kiezen uit een aantal avonden. Het makkelijkst is een voorlichting op een middelbare school bij u in de buurt. Tijdens deze voorlichtingsavonden zijn alle middelbare scholen van O2G2 aanwezig. U kunt samen met uw kind een keuze maken uit een of meerdere presentaties van onderstaande scholen:

  • Praedinius Gymnasium  (atheneum+, gymnasium)
  • Stadslyceum                     (havo, vwo, lyceum)
  • Harens Lyceum                (vmbo, havo, vwo, atheneum+)
  • Montessori Lyceum          (vmbo-tl, tl / havo xl, havo, vwo)
  • Montessori Vaklyceum     (vmbo, tl / havo xl)
  • Kamerlingh Onnes           (vmbo, havo, vwo)
  • Leon van Gelder               (vmbo, havo, vwo)
  • Werkman VMBO                (vmbo)

De data van de verschillende voorlichtingsmomenten worden nog gecommuniseerd. 
 

Aanmelden en meer informatie

Via www.o2g2.nl/aanmelding kunt u zich aanmelden voor de voorlichtingsavond van uw keuze. Bij de aanmelding kunt u aangeven van welke school of scholen u een presentatie bij wilt wonen. Op www.o2g2.nl/voorlichting vindt u meer informatie over onze scholen en over de voorlichting.