Schoolbestuur

Per 1 januari 2010 is het openbaar onderwijs in de stad Groningen verzelfstandigd en ondergebracht in een nieuwe stichting: Openbaar Onderwijs Groningen.

Deze stichting staat voor kwaliteit. Wij hebben de ambitie om verder te bouwen aan een gevarieerd, kwalitatief hoogstaand en innovatief aanbod van openbaar basis, speciaal en voortgezet onderwijs in en om de stad Groningen.

Adresgegevens Openbaar Onderwijs Groningen

Openbaar Onderwijs Groningen
Postbus 744
9700 AS Groningen
050 3688800
info@o2g2.nl
www.openbaaronderwijsgroningen.nl