Missie

De kerntaak en wettelijke opdracht van het onderwijs is kinderen te begeleiden naar kwalificatie, socialisatie en identificatie.

Kwalificatie betekent dat we kinderen opleiden voor het vervolgonderwijs; socialisatie wil zeggen dat we kinderen opleiden tot volwaardig deelnemer van de maatschappij. Identificatie betekent dat we kinderen helpen om door zelfkennis, zelfsturing en talentontwikkeling te ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen.

Deze taken hebben wij als volgt vertaald:

Kwalificatie

  • Kinderen krijgen kennis en vaardigheden mee om hun opleiding in het vervolgonderwijs succesvol te kunnen vervolgen.
  • Door het toegevoegde onderwijs halen wij het maximale uit ieder kind.
  • Ons onderwijs is gericht op een veranderende toekomst.

Socialisatie

  • Kinderen kennen normen en waarden die volwaardige deelname aan de ­maatschappij van de 21e eeuw mogelijk maken.
  • Ouders en school versterken elkaar in opvoeding en onderwijs.

Identificatie

  • Kinderen ontwikkelen verschillende talenten en ontdekken hun eigen leerstijl.
  • We begeleiden kinderen om hun beste zelf te worden.