Contactmomenten

Informatieavond

Aan het begin van het schooljaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd waarin u kennis maakt met de nieuwe leerkracht(en)  van uw kind(eren) en waarin u informatie krijgt over het reilen en zeilen in de groep.

Contactavond

Tijdens dit eerste contactmoment wisselen de leerkacht en de ouders informatie uit over het kind.

Rapportgesprekken

Twee maal per jaar worden ouders uitgenodigd om het leerlingrapport te bespreken met de leerkracht.

Huisbezoeken

In groep 1 en in groep 3 komt de groepsleerkracht op huisbezoek.

Onderbouw

Voor de ouders van de kleutergroepen bestaat de mogelijkheid om een ochtend in de groep mee te kijken.
De ouders van de schakelklas worden elke eerste dinsdag van de maand geïnformeerd over het thema waarmee gewerkt wordt.

Groep 8
Voor de voorlichting over het voortgezet onderwijs wordt er een aparte bijeenkomst voor de ouders georganiseerd.
Adviesgesprekken voor het VO vinden op een afwijkend moment plaats.