Aanmelden

Afspraak maken ter oriëntatie

Als uw kind drie jaar is kunt u een afspraak maken met Fenneke Tjoelker.
Telefonisch op telefoonnummer: 050-3210471

De Intake

Ouders en kind worden daarbij rondgeleid en geïnformeerd over de werkwijze in de verschillende groepen. Als ouders besluiten hun kind bij ons op school te plaatsen, gaan wij over tot het inschrijven van de leerling. Ouders worden bij de inschrijving gevraagd een formulier in te vullen: Inschrijfformulier OBS De Sterrensteen 

Wennen

Voordat het kind vier jaar wordt, nodigt de groepsleerkracht de nieuwe leerling uit voor een aantal meedraai-ochtenden in de groep. Dit doen wij om  de overgang van  peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar de basisschool te versoepelen. Ook is er contact tussen de peuterspeelzaalleidster en de leerkracht van de onderbouw. 

Bij verhuizing

Bij aanmelding van een kind dat al op een andere basisschool zit, is er altijd overleg met de school van herkomst. De school waar uw kind vandaan komt, stelt ook een onderwijskundig rapport op van uw kind.