MR obs De Sterrensteen

De MR is een wettelijk inspraakorgaan. In de MR hebben drie ouders en drie leerkrachten zitting. De directie is wettelijk verplicht over veel onderwerpen advies of instemming van de MR te vragen. Daarnaast focust de MR zich op school-brede onderwerpen die actueel zijn. De MR adviseert de directie gevraagd en ongevraagd. Enkele voorbeelden van actuele onderwerpen zijn de werkdrukvermindering bij leerkrachten en de communicatie tussen school en ouders/verzorgers.

Onderwerpen die bij de MR aan de orde kunnen komen:
-TMO, onderwijstijd, ouderparticipatie.
-Het vaststellen, aanvullen, wijzigen van het schoolplan en de schoolgids
-Het bespreken en vaststellen van het formatieplan.

De OR kan gevraagd worden om de oudergeleding van de MR te adviseren. Door het uitwisselen van informatie tussen de ouderraad en de MR, blijven zij van elkaars werk op de hoogte. Op gezette tijden is er ook intensiever contact.

De MR is ook vertegenwoordigd in de GMR van Openbaar Onderwijs Groningen (voorheen O2G2). In de GMR komen bestuursbrede zaken aan de orde.

De MR vergadert minimaal zes keer per jaar. Het jaarverslag, de vergaderdata, agenda’s en de notulen worden geplaatst op de website van de school (zie hieronder). De vergaderingen zijn in principe openbaar. Een ouder/verzorger of een personeelslid van de school die geen MR-lid is, kan de voorzitter of de secretaris benaderen via onderstaand emailadres, als hij of zij een vergadering wil bijwonen.

Eens per twee jaar vinden er MR-verkiezingen plaats, de volgende verkiezingen zijn in 2019. Heb je interesse om je bij de volgende verkiezingen kandidaat te stellen voor de MR, neem dan gerust contact op met de MR voor meer informatie of het bijwonen van een vergadering.

Indien u contact met een van de MR-leden wilt, kunt u mailen mrobsdesterrensteen@gmail.nl of bellen naar de administratie van de school.

De MR bestaat voor het schooljaar 2018-2019 uit:

Gert-Jan Dutman, ouder (voorzitter)

Bianca Oostman, ouder (secretaris)

'Vacature', ouder

Masja Molema, leerkracht

Nynke Harsta, leerkracht

Rinske Swart, leerkracht

____________________

Notulen MR 28-05-2018

Notulen MR 02-10-2017

MR vergaderdata 2017-2018

Jaarverslag MR 2016-2017

Agenda

19 december 2018

De leerlingen zijn vandaag om 12 uur vrij. Het kerstdiner is van 17.30 uur tot 18.30 uur. 

21 december 2018

De kerstvakantie begint om 12.00 uur. De leerlingen moeten op maandag 7 januari weer naar school. 

6 februari 2019

Margedag voor groep 1 t/m 8 

Bekijk de volledige agenda

Laatste nieuws

De Sterrensteen wint geld voor nieuw schoolplein met 'Gezond Scoren'! 

lees verder

Beste ouders/verzorgers,
 
Afgelopen week heeft u de mogelijkheid gehad om de tevredenheid enquête over onze school in te vullen. Wij zijn blij met de grote respons,  op dit moment hebben we al 119 formulieren retour.
Morgen, donderdag 22 november, is de laatste dag dat de enquêtes ingeleverd kunnen worden. Wij verwachten in januari 2019 de uitkomsten met u te kunnen delen.
 
Met vriendelijke groeten,
mede namens het team,
 
Monique Inja
lees verder