Over de school

De Sterrensteen
De kinderen van onze school komen voornamelijk uit de wijk Vinkhuizen.
De school telt ruim 325 leerlingen bij aanvang van het schooljaar 2015-2016.
De leerlingen zijn verdeeld over 16 groepen op twee locaties. De groepen 1 t/m 5 zijn gehuisvest aan de Siersteenlaan en de groepen 6, 7 en 8 gaan naar de locatie aan de Radiumstraat.
De groepen 1/2 zijn heterogeen van samenstelling; de groepen 3 t/m 8 zijn ­jaargroepen. Op grond van de leerlingenaantallen werken wij, indien nodig, met ­combinatiegroepen.

De school heeft ongeveer 30 personeelsleden, zij zijn op parttime of fulltime basis aan de school verbonden. Leerlingen hebben jaarlijks over het algemeen te maken met twee leerkrachten, die ieder een gedeelte van de schoolweek lesgeven.

Vensterschool
Onze school participeert binnen de Vensterschool Vinkhuizen. Samen met cbs De Hoeksteen, peuterspeelzalen en kindcentra in de wijk streven we naar samenhang en samenwerking op het gebied van onderwijs, zorg en opvang.Dit betekent dat we in de wijk nauw samenwerken met de peuterspeelzalen en kindcentra door middel van het VVE-project (Voor- en Vroegschoolse Educatie).

Het naschoolse activiteitenaanbod bevat sport- en spelactiviteiten en ­cultureel ­aanbod. Deze activiteiten worden voornamelijk door de wijkprofessionals georganiseerd.
Op het gebied van (leerlingen)zorg werken wij nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in de wijk. Ook is er een schoolverpleegkundige die we ­kunnen inschakelen ­wanneer wij ­vragen of zorgen hebben rondom een kind.

 

Laatste nieuws

Op 29 juni is er een open dag van 8.30 uur tot 10.00 uur op de Sterrensteen! 

lees verder

lees verder