Voortgezet Onderwijs

Onderwerp: voorlichting openbare middelbare scholen stad Groningen, Haren, Zuidlaren

Beste ouders groep 8,

Nog enkele maanden en dan gaat uw kind naar de middelbare school. Een belangrijke mijlpaal voor uw kind en voor u. Wij kunnen ons voorstellen dat u lang niet alle middelbare scholen in de stad Groningen kent en dat u wilt weten welke school in de buurt geschikt is voor uw kind.

Om u antwoord te kunnen geven op al deze vragen organiseren de openbare middelbare scholen in Groningen, Haren en Zuidlaren van 21 t/m 24 november voorlichtingsmomenten op verschillende middelbare scholen in Groningen. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren toen de openbare middelbare scholen zich nog op de Scholenmarkt in Martiniplaza presenteerden.

Door in de verschillende stadsdelen voorlichting te geven streven de scholen ernaar het bezoeken van een voorlichtingsavond voor u en uw kind zo laagdrempelig  en toegankelijk mogelijk te maken. Bovendien is er zo meer tijd om persoonlijke aandacht aan ouders en kinderen te besteden dan op de drukke Scholenmarkt in Martiniplaza.

U kunt kiezen uit een aantal avonden. Het makkelijkst is een voorlichting op een middelbare school bij u in de buurt. Tijdens deze voorlichtingsavonden zijn alle middelbare scholen van O2G2 aanwezig. U kunt samen met uw kind een keuze maken uit een of meerdere presentaties van onderstaande scholen:

•             Praedinius Gymnasium  (atheneum+, gymnasium)

•             Stadslyceum                     (havo, vwo, lyceum)

•             Harens Lyceum                (vmbo, havo, vwo, atheneum+)

•             Montessori Lyceum          (vmbo-tl, tl / havo xl, havo, vwo)

•             Montessori Vaklyceum     (vmbo, tl / havo xl)

•             Kamerlingh Onnes           (vmbo, havo, vwo)

•             Leon van Gelder               (vmbo, havo, vwo)

•             Werkman VMBO                (vmbo)

De data van de verschillende voorlichtingsmomenten treft u hieronder:
Maandag 21 november, locatie Praedinius Gymnasium, Turfsingel 82, 9711 VX Groningen
Deze avond is bedoeld voor leerlingen en ouders van basisscholen uit het centrum van Groningen.
Inloop vanaf 18.30 uur, einde circa 21.30 uur

Dinsdag 22 november, locatie Montessori Lyceum Groningen, Helperbrink 30,
Deze avond is bedoeld voor leerlingen en ouders van basisscholen uit Groningen Zuid.
Inloop vanaf 18.30 uur, einde circa 21.30 uur

Woensdag 23 november, locatie Kamerlingh Onnes, Eikenlaan 286, 9741 EW Groningen,
Deze avond is bedoeld voor leerlingen en ouders van basisscholen uit het noordwesten van Groningen.
Inloop vanaf 18.30 uur, einde circa 21.30 uur

Donderdag 24 november, locatie Werkman VMBO, Kluiverboom 1A, 9732 KZ Groningen,
Deze avond is bedoeld voor leerlingen en ouders van basisscholen uit het noordoosten van Groningen
Inloop vanaf 18.30 uur, einde circa 21.30 uur

Donderdag 24 november, locatie Harens Lyceum, Kerklaan 39, 9751 NL Haren
Deze avond is bedoeld voor leerlingen en ouders van basisscholen uit het zuiden van Groningen (o.a. Haren en omgeving)
Inloop vanaf 18.30 uur, einde circa 21.30 uur

Aanmelden en meer informatie

Via www.o2g2.nl/aanmelding kunt u zich aanmelden voor de voorlichtingsavond van uw keuze. Bij de aanmelding kunt u aangeven van welke school of scholen u een presentatie bij wilt wonen. Op www.o2g2.nl/voorlichting vindt u meer informatie over onze scholen en over de voorlichting. 

Laatste nieuws

Op 29 juni is er een open dag van 8.30 uur tot 10.00 uur op de Sterrensteen! 

lees verder

lees verder